Deltalandschap

 

De afgesloten Nederlandse delta heeft zijn motor verloren.

Wat als door het openen van de Afsluitdijk,

de getijdendynamiek terugkeert?

Er ontstaan nieuwe landschappen.

Waarbij kustlandschappen weer meegroeien met de zee,

steden krijgen een impuls door de ligging aan een dynamische binnenzee,

en Urk krijgt zijn ziel weer terug.

Veenweidegebieden vormen een alternatieve zoetwaterberging.

terwijl de Wieringermeer zich richt op zilte teelten.